Uvod u graditeljstvo


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati povijesna razdoblja graditeljstva  temeljem  razvoja funkcije, konstrukcije i estetike u graditeljstvu,   
  • prepoznati značajne zgrade svih povijesnih razdoblja u Hrvatskoj i svijetu, temeljem funkcije, konstrukcije i estetike,
  • prepoznati vrste i svrhe pojedinog prostornog plana,
  • razumijeti  funkcije geodetske podloge u pojedinom prostornom planu.