Uvod u graditeljstvo


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • analizirati povijesna razdoblja graditeljstva  temeljem  razvoja funkcije, konstrukcije i estetike u graditeljstvu,   
  • prepoznati značajne zgrade svih povijesnih razdoblja, u Hrvatskoj i svijetu, temeljem funkcije, konstrukcije i estetike,
  • ovladati osnovnim propisima  u graditeljstvu.