Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa 2


Predavanja: prof. dr. sc. Katja Marasović; doc. dr. sc. Snježana Perojević

Vježbe: dr. sc. Dunja Babić, predavačica, Emanuela Tomelić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

  • Karakteristični stilski elementi povijesne arhitekture u Splitu (PDF datoteka)


Kompetencije koje se stječu

  • valorizirati povijesnu građevinu/sklop ili arheološki lokalitet na temelju svih dostupnih podatka (bibliografskih, povijesnih, grafičkih, arheoloških, rezultata istraživanja...),
  • kritički prosuđivati mogućnost nove izgradnje u povijesnom kontekstu,
  • ocijeniti primjerenost novih sadržaja u povijesnoj građevini/sklopu,
  • preporučiti način obnove povijesne građevine ili prezentacije arheološkog lokaliteta,
  • opravdati predviđeni način i obujam obnove povijesne građevine/sklopa ili  prezentacije arheološkog lokaliteta.