Radionica zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • osmisliti projekt obnove tradicijske građevine / sklopa,
  • preporučiti nove sadržaje primjerene tradicijskoj građevini / sklopu,
  • odabrati odgovarajuća tehnička rješenja i materijale za obnovu tradicijske arhitekture,
  • argumentirati odluke vezane uz način i sadržaj obnove tradicijske građevine, 
  • predvidjeti način zaštite, obnove  i prezentacije tradicijske opreme naselja.

Stečene kompetencije studentu omogućavaju rad na zaštiti, prezentaciji i obnovi tradicijske arhitekture.>
 

Nastavni materijali