Mehanika materijala


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Upoznati se s vrstama ispitivanja mehaničkih svojstava materijala, metodama i normama za ispitivanje
  • Objasniti strukturu tvari, strukturno osjetljiva i neosjetljiva svojstva, selektivnu i aditivnu teoriju
  • Objasniti i interpretirati metode određivanja mehaničkih svojstava materijala
  • Objasniti čvrstoću materijala pri cikličkom opterećenju
  • Prepoznati značenje reologije i mehanike loma
  • Objasniti pojam tvrdoće materijala i metode ispitivanja
  • Objasniti načine ispitivanja materijala bez razaranja i primijeniti ih
  • Primijeniti eksperimentalnu analizu naprezanja i deformacija pri određivanju fizikalno mehaničkih svojstava materijala.