Otpornost materijala I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Proračunati smjer i veličinu glavnih naprezanja
  • Proračunati deformacije (komponente deformacija, veze, tenzor deformacija, smjer i veličina glavnih deformacija)
  • Proračunati i analizirati stanje naprezanja uslijed uzdužne, poprečne sile te momenata savijanja i torzije
  • Analizirati i proračunati jednostavne spojeve.
     

Nastavni materijali

Predavanja

Kolokviji