Eksperimentalne metode


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Osmisliti odgovarajući program ispitivanja konstrukcije, elementa konstrukcije ili modela konstrukcije
  • Samostalno provesti eksperimentalno ispitivanje konstrukcije, elementa konstrukcije ili modela konstrukcije
  • Interpretirati rezultate provedenih ispitivanja
  • Valorizirati moguća rješenja problema
  • Kritički analizirati pravila modeliranja i mjerenja
  • Argumentirati odabrani model za eksperimentalnu analizu konstrukcije, elementa konstrukcije ili modela konstrukcije.