Cestovna čvorišta


Predavanja: prof. dr. sc. Dražen Cvitanić, izv. prof. dr. sc. Deana Breški

Vježbe: Biljana Maljković
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Odrediti optimalnu lokaciju te tip i oblik čvorišta izvan razine s obzirom na veličinu i raspodjelu prometnog opterećenja, uvjete terena, značaj ceste
  • Analizirati moguća varijantna rješenja  te odabrati primjerene elemente silazno-ulaznih rampi s obzirom na kriterije sigurnosti kočenja, preglednosti, uvjetima promjene poprečnog nagiba
  • Projektirati sve elemente horizontalnog i vertikalnog toka trase  do razine idejnog projekta uz potpuno razumijevanje uvjeta izbora elemenata (uvjeti terena, centrifugalne sile, bočni udari, horizontalna i vertikalna preglednost, proširenja, vitoperenje…)
  • Izraditi projekt nivelacije ulaznih i izlaznih terminala rampi .