Prometna tehnika


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Deana Breški, prof. dr. sc. Dražen Cvitanić

Vježbe: dr. sc. Biljana Maljković
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

Nelektorirana skripta za internu upotrebu (PDF dokument)


Kompetencije koje se stječu

  • Osmisliti provođenje postupka prostorno-prometnog planiranja
  • Primijeniti modele za predviđanje buduće prometne potražnje
  • Odrediti lokaciju i tip raskrižja na cestovnoj mreži
  • Projektirati raskrižje u razini
  • Definirati osnovne elemente gradske prometne mreže
  • Provesti analizu kapaciteta i razine uslužnosti raskrižja i dionica cestovne mreže.