Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo


Predavanja: prof. dr. sc. Željana Nikolić

Vježbe: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Smoljanović, dr. sc. Jadran Čarija
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Provesti odgovor jednostupnjevnog dinamičkog sustava u vremenskom području;
  • Izvršiti analizu odgovora višestupnjevnog sustava primjenom modalne analize;
  • Provesti proračun građevinskih konstrukcija na potresno djelovanje metodom bočnih sila i modalnim proračunom primjenom spektra odgovora;
  • Dimenzionirati jednostavne građevinske konstrukcije prema kapacitetu nosivosti u skladu s važećim normama za projektiranje potresne otpornosti konstrukcija;
  • Kreirati potresno otporne konstrukcije.