Zidane konstrukcije


Predavanja: prof. dr. sc. Jure Radnić, prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Vježbe:
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Proračunati konstrukciju zidane građevine
  • Osmisliti koncept konstrukcije zidane građevine otporne na djelovanje potresa
  • Konstruirati detalje zidanih konstrukcija
  • Projektirati međukatne zidane konstrukcije
  • Primijeniti propise i norme za proračun zidanih konstrukcija.