Vjerojatnost i statistika


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Slavica Ivelić Bradanović

Vježbe: mr. sc. Slobodan Pavasović, viši predavač
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Opisati pojam slučajnog događaja, prostor događaja i vjerojatnostni prostor
  • Prezentirati diskretne i kontinuirane distribucije vjerojatnosti, karakteristične vrijednosti i funkcije slučajnih varijabli, te osnovne primjere distribucija
  • Prezentirati distribucije vjerojatnosti dvodimenzionalne slučajne varijable, marginalne i uvjetne distribucije, korelaciju i regresiju
  • Obraditi statističke podatke kroz frekvencije, uzoračku funkciju distribucije i procjene nepoznatih parametara
  • Definirati procjenitelje parametara, njihove distribucije, intervale povjerenja i testirati hipoteze o parametrima
  • Testirati hipoteze o distribucijama, hikvadrat i KS test
  • Utvrditi, na osnovu uzorka, korelaciju i regresiju između slučajnih varijabli.