Istraživački rad III


Kompetencije koje se stječu

  • Kritički analizirati i prosuđivati objavljene znanstvene radove drugih autora unutar odabranog znanstvenog područja;
  • Kao vodeći autor objaviti najmanje jedan znanstveni rad u časopisu zadane vrsnoće;
  • Samostalno iznijeti hipotezu ili predloženo rješenje i rezultate istraživanja kroz doktorski rad;
  • Uspješno obraniti rezultate znanstvenog istraživanja, te argumentirano iznijeti stavove u raspravi tijekom obrane doktorske disertacije pred povjerenstvom.