Geoinformacijska infrastruktura


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović

Vježbe: Filip Lagator, mag. ing. geod. et geoinf.
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlučiti infrastrukturu prostornih podataka i potrebu njene izgradnje na svim društvenim razinama
  • Razlikovati infrastrukture prostornih podataka (regionalna (EU INSPIRE), nacionalna (NIPP), lokalna, korporativna, tematska i dr.)
  • Primijeniti principe razvoja infrastrukture prostornih podataka (IPP)
  • Primijeniti usluge Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i EU INSPIRE infrastrukture prostornih podataka (usluga pregledavanja, pronalaženja, transformiranja, preuzimanja, pozivanje i dr.)
  • Primijeniti odgovarajuće standarde i norme u izradi IPP-a
  • Izraditi metapodatke za izvor prostornih podataka
  • Izraditi uslugu pronalaženja prostornih podataka u skladu s NIPP/INSPIRE-om.