Katedra za geodeziju i geoinformatiku


Članovi katedre:

Vanjska suradnja:

 • Prof. dr. sc. Željko Bačić
 • Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Kačer
 • Doc. dr. sc. Rinaldo Paar
 • Doc. dr. sc. Marko Pavasović
 • Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić
 • Doc. dr. sc. Danijel Šugar
 • Josip Miljenko Džoja, mag. ing. geod. et geoinf.
 • Marina Giljanović, mag. ing. geod. et geoinf.
 • Ante Kolić, mag. ing. geod. et geoinf.
 • Dario Kopić, dipl.ing. geodezije
 • Filip Lagator, mag. ing. geod. et geoinf.

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Geodezija   II. 30+30 5,0
Sveučilišni diplomski
studij Građevinarstvo
Primjena GIS-a u upravljanju vodnim resursima I.   30+30 5,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Fizika
Osnove geoinformatike
Geodetski instrumenti
Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Uvod u geodeziju
I.
I.
I.
I.
I. 
30+30
30+30
30+30
15+30
30+0
5,0
5,0
5,0
3,0
2,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Programiranje
Izmjera zemljišta
Terenska mjerenja

 
II.
II.
II.
30+30
30+60
30+30
5,0
5,0
5,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Baze podataka
Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Geodetski planovi
Osnove zemljišnoknjižnog prava
Topografija
Stručna praksa izvan fakulteta
III.
III.
III.
III.
III.
III.
 
30+30
30+45
30+30
30
30
80
5,0
5,0
5,0
2,0
3,0
3,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Kartografija
Geodetski referentni okviri
Fotogrametrija
Katastar
Modeliranje geoinformacija
Kvaliteta geoinformacija
Rukovanje geoinformacijama

 
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
30+30
30+30
30+45
30+30
30+30
30+30
30+30
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Satelitsko pozicioniranje
Inženjerska geodetska osnova
Daljinska istraživanja
Uređenje zemljišta
Stručna praksa
Praktični rad s geodetskim instrumentima
Zemljišni informacijski servisi
Topografska kartografija
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.


 
30+30
30+30
30+30
30+30
45
15+15
30+30
30+30
5,0
5,0
5,0
5,0
3,0
2,0
5,0
5,0
Sveučilišni prijediplomski
studij Geodezija i geoinformatika
Inženjerska geodezija
Državna izmjera
Kartografske projekcije
Hidrografska izmjera
Geoinformacijska infrastruktura
Web kartografija
 
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
30+20+10
30+30
30+30
30+30
30+30
15+15
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3,0
Stručni prijeddiplomski
studij Građevinarstvo
Geodezija I.   30+30 5,0