Terenska mjerenja


Predavanja: doc. dr. sc. Jelena Kilić Pamuković

Vježbe: Frane Gilić, mag. ing. geod. et geoinf., Željko Zdunić, dipl.ing.geod.
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Izložiti pojmove: geodetska osnova,geodetske podloga, smjerni kut, geodetski azimut
  • Vrednovati različite vrste geodetskih mjerenja i metoda određivanja koordinata točaka prema kriteriju mjerne nesigurnosti
  • Samostalno obavljati terenska mjerenja: mjeriti horizontalne pravce girusnom metodom, vertikalne kutove u više ponavljanja te duljine različitim mjernim postupcima
  • Primijeniti račun centriranja na mjerenja izvršena naili sa ekscentričnog stajališta te posredno odrediti elemente ekscentriteta
  • Samostalno izračunati koordinate točaka presjekom vanjskih i unutarnjih pravaca te lučnim presjekom
  • Izvesti potrebnu mjernu nesigurnost iz zadanog zadatakate odabrati najpovoljniji instrumentarij i pribor za terenska mjerenja
  • Prikupiti podatke o geodetskoj osnovi te pronaći postojeće točke na terenu
  • Izraditi plan rada geodetskog zadatka,odabrati i primijeniti geodetske metode i mjerne postupke te odrediti vrijednosti mogućih utjecaja na izvršenje zadataka.