Poslovanje i investicije u građevinarstvu


Predavanja: prof. dr. sc. Nikša Jajac

Vježbe: doc. dr. sc. Katarina Rogulj
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Procijeniti proizvodnju temeljem standardnih pokazatelja
  • Prepoznati, strukturirati i analizirati troškove; procijenit tvrtku temeljem bilance; kontrolirati proizvodnju
  • Izraditi i ocijeniti tijek novca investicije i studiju podobnosti
  • Vrjednovati i usporediti investicijske pothvate
  • Izraditi i preporučiti model financiranja državnih/javnih investicijskih projekata kroz modele javno-privatnog partnerstva.