Sustavno inženjerstvo u upravljanju projektima


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Prmijeniti sustavnu analizu na modeliranje sustava, odnosno upravljanje projektima
  • Planirati i upravljati projektom primjenjujući modele i tehnike sustavnog inženjerstva
  • Optimizirati projektne procese, posebno u uvjetima ograničenih resursa;
  • Primijeniti modele operacijskih istraživanja i ekspertnih sustava u upravljanju projektima
  • Odabrati i rangirati projekte
  • Primijenti TQM u upravljanju projektima.
     

Nastavni materijali