Organizacija građenja II


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Sastaviti troškovnik manjeg objekta
  • Izraditi kalkulaciju jediničnih cijena grubih građevinskih radova
  • Planirati izvođenje radova i kontrolirati njihovo izvršenje
  • Voditi dio gradilišne dokumentacije (građevinski dnevnik, građevinska knjiga).