Stručna praksa


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

 • Pripremiti izvođenje radova na gradilištu
 • Razlučiti i pratiti funkcije organizacije i izvođenja radova na gradilištu i u proizvodnom pogonu
 • Izraditi i voditi gradilišnu dokumentaciju
 • Pratiti provedbu mjera zaštite na radu
   

Upute vezane uz obavljanje stručne prakse, izradu i predaju dnevnika rada stručne prakse

 • Informacije i savjete vezane za predmet Stručna praksa možete pogledati u nastavku i dobiti svakog utorka u terminu 10-11 sati u uredu predmetnog nastavnika doc. dr. sc. Nikše Jajca B 407 na 4. katu zgrade B FGAG Split.
 • Prije odlaska na obavljanje stručne prakse svaki student/ica je dužan/na preuzeti uputnicu za obavljanje stručne prakse, a tijekom obavljanja stručne prakse izraditi dnevnik rada stručne prakse te ga po završetku stručne prakse predati predmetnom nastavniku. Prikilom predaje dnevnika rada stručne prakse predmetni nastavnik će ispitati studenta/icu o stečenim znanjima i vještinama tijekom obavljanja stručne prakse.
 • Više o uputnici i dnevniku rada stručne prakse možete pročitati u nastavku.

Uputnica za obavljanje stručne prakse:

 • Uputnica je dokument kojim se potvrđuje upućivanje studenta/ice na obavljanje stručne prakse u neku od građevinskih tvrtki koja se bavi izvođenjem.
 • Uputnicom se potvrđuje osiguranje studenta/ice od neželjenog događaja preko osiguravajuće kuće s kojom FGAG ima potpisan ugovor. U akademskoj godini 2013.-14. To je Basler osiguranje Zagreb d.d.
 • Uputnice se izdaju na zahtjev studenta/ice.
 • Zahtjev predstavlja dostavljena potvrda o suglasnosti  o obavljanju prakse koju izdaje tvrtka u kojoj će student/ica obavljati praksu.
 • Potvrda tvrtke treba sadržavati: ime i prezime studenta/ice, matični broj studenta/ice (broj indeksa), naziv i adresu sjedišta tvrtke, potpis i pečat odgovorne osobe tvrtke. U slučaju obavljanja prakse kod Lavčević-inženjering d.d. potvrda nije potrebna (tako je dogovorno s tvrtkom) već je potrebno samo uputiti zahtjev predmetnom nastavniku. Zahtjevi se mogu poslati e-mailom (njajac@gradst.hr) ili osobno donijeti. U slučaju slanja e-mailom potrebno je potvrdu scanirati, a mail nasloviti STRUČNA PRAKSA – Prezime, Ime i matični broj studenta (broj indeksa).
 • Uputnice potpisane od strane doc. dr. sc. Nikše Jajca i ovjerene od strane GAF-a se preuzimaju u studentskoj referadi.
 • Preuzimanje uputnica obvezno je izvršiti najkasnije do završetka prvog tjedna u semestru u kojem je student/ica upisao/la ovaj predmet.
 • Ako student/ica ne preuzme uputnicu do navedenog termina smatrat će se kako nije izvršio/la praksu te će istu morati upisati ponovo naredne akademske godine.

Dnevnik rada stručne prakse:

 • Dnevnik rada stručne prakse izrađuje se prema uputama i uz korištenje odgovarajućih formulara koje je moguće preuzeti u fotokopirnici na Fakultetu.
 • Dnevnik rada stručne prakse predaje se tijekom ispitnog roka i to svakog utorka u terminu 10-11 sati u uredu predmetnog nastavnika.
 • Upisi izvršenja obveza studenta/ice vezanih za obavljene prakse i predaju dnevnika rada u indeks vrše se u ispitnim terminima ispitnog roka, a koji će biti objavljeni na web stranicama i oglasnoj ploči FGAG.