Upravljanje projektom


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • komentirati temeljne elemente upravljanja projektima izvođenja zgrada;
  • planirati procese građenja zgrada;
  • planirati resurse u odgovarajućim procesima građenja;
  • identificirati i komentirati uzroke rizika;
  • sudjelovati u sustavu više projekata.