Osnove poslovne ekonomije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Prepoznati i razlučiti funkcije poduzeća i poduzetnika
  • Prosuditi položaj poduzeća s obzirom na strukturu tržištu na kojem djeluje
  • Procijeniti odnos ponude i potražnje na tržištu (ravnotežu i cijenu)
  • Prepoznati, razlikovati i komentirati izvore i podjelu sredstava poduzeća
  • Prepoznati, razlikovati i komentirati troškove poduzeća
  • Procijeniti poslovanje poduzeća.
     

Nastavni materijali

Ovdje možete pronaći linkove na materijale s predavanja kao i pitanja za ponavljanje koji zajedno s preporučenom literaturom (Grubišić, D.: Poslovna ekonomija, Split 2004. i novija izdanja) tvore podlogu za pripremanje i polaganje programa/testova/ispita: