Sustavi za podršku odlučivanju


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali


Kompetencije koje se stječu

  • Povezati temeljne principe teorije odlučivanja s zadani konkretnim problemom
  • Odabrati najsvrsishodniju metodu višekriterijalne analize
  • Integrirati pojedine sastavnice sustava za podršku odlučivanju
  • Procijeniti učinkovitost pojedinih sustava u graditeljskoj praksi.