Osnove poduzetništva


Predavanja: prof. dr. sc. Nikša Jajac, povjera: prof. dr. sc. Nenad Mladineo

Vježbe: doc. dr. sc. Katarina Rogulj
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

Pitanja za 1. i 2. test iz kolegija Osnove poduzetništva:


Kompetencije koje se stječu

  • Interpretirati temeljne principe poduzetništva u graditeljstvu
  • Planirati oblik poduzetničkog organiziranja
  • Prepoznati i analizirati struktura investicija (stalna sredstva i trajna obrtna sredstva), te kreditiranje i financiranje
  • Izračunati troškove gradilišta, odnosno graditeljskih procesa
  • Izraditi račun dobiti i gubitka; procijeniti tvrtku temeljem bilance
  • Ocijeniti i izraditi pokazatelje poslovanja (racionalizacija, produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost i likvidnost)
  • Vršiti ispitivanje tržišta i marketing.