Integralna zaštita prostora


Predavanja: doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović, doc. dr. sc. Ivo Andrić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati interakcije između aktivnosti čovjeka u urbanim sredinama i procesa u okolišu,
  • ustanoviti opterećenja na okoliš iz urbanih sredina,
  • predvidjeti moguće utjecaje opterećenja na stanje urbane sredine i njenog okoliša,
  • preporučiti mjere i aktivnosti u zaštiti okoliša,
  • komentirati rezultate studija utjecaja na okoliš,
  • sastaviti prijedlog planiranja urbane sredine u skladu s načelom održivog razvitka.