Betonske konstrukcije I


Predavanja: prof. dr. sc. Jure Radnić, prof. dr. sc. Alen Harapin (suradnik: prof. dr. sc. Domagoj Matešan)​

Vježbe: prof. dr. sc. Alen Harapin, doc. dr. sc. Marija Smilović Zulim, izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić, doc. dr. sc. Goran Baloević, doc. dr. sc. Marina Sunara, dr. sc. Ante Buzov


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Dimenzionirati betonske elemente na koso savijanje
  • Dimenzionirati vitke tlačne betonske elemente
  • Proračunati širine pukotina i progibe betonskih elemenata
  • Projektirati jednostavne betonske konstrukcije
  • Proračunati jednostavne betonske konstrukcije na potres i ostala opterećenja
  • Kreirati armaturu jednostavnih betonskih konstrukcija.