Zidane konstrukcije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Proračunati konstrukciju zidane građevine
  • Osmisliti koncept konstrukcije zidane građevine otporne na djelovanje potresa
  • Konstruirati detalje zidanih konstrukcija
  • Projektirati međukatne zidane konstrukcije
  • Primijeniti propise i norme za proračun zidanih konstrukcija.
     

Nastavni materijali