Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Odabir ispravnog numeričkog modela ponašanja betonskih i/ili spregnutih konstrukcija pod statičkim, dinamičkim i udarnim opterećenjem, kritičku prosudbu rezultata, te argumentiranu diskusiju o njima
  • Odabir ispravnog numeričkog modela za opis geometrijski i materijalnog nelinearnog ponašanja betonskih i/ili spregnutih konstrukcija i obranu stava o odabiru
  • Kreiranje modela za dimenzioniranje kompozitnih poprečnih presjeka, prosudbu mogućnosti modela te kritičku prosudbu rezultata
  • Odabir modela za proračun širine pukotina te progiba/pomaka betonskih elemenata, usporedbu rezultata s drugim numeričkim modelima i eksperimentima te kritički odabir najvjerodostojnijeg modela
  • Preporučiti ispravan model za uključenje reoloških efekata (puzanje/skupljanje/starenje) u numerički model za opis ponašanja betonskih elemenata i konstrukcija.