Osnove betonskih konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Dizajnirati/projektirati jednostavnu armiranobetonsku konstrukciju i složiti njen numerički model
  • Identificirati kritične dijelove konstrukcije i dati prijedlog rješenja problema
  • Provesti proračun jednostavnih do srednje složenih armiranobetonskih konstrukcija na stalna, promjenjiva i izvanredna djelovanja primjenjujući važeće propise i norme
  • Dimenzionirati elemente armiranobetonskih konstrukcija prema graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti
  • Kreirati sve potrebne jednostavne nacrte za potrebe izvedbe konstrukcije: planove pozicija, armaturne planove, sheme izvedbe i sl.
  • Razraditi osnovne detalje konstrukcije

     

Nastavni materijali

Napomena: Svi materijali su u PDF formatu, zbog veličine datoteka. Na upit svi se materijali mogu dobiti i u izvornim formatima (PPT, DOC, DWG...)