Betonske konstrukcije 1


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić

Vježbe: doc. dr. sc. Marija Smilović Zulim, izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić, doc. dr. sc. Marina Sunara, dr. sc. Ante Buzov


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Dimenzionirati pravokutne betonske presjeke na čisto savijanje
  • Dimenzionirati T-presjeke na savijanje
  • Dimenzionirati pravokutne armiranobetonske presjeke na savijanje s uzdužnom silom oko jedne osi.
  • Dimenzionirati armiranobetonske elemente na poprečne sile
  • Dimenzionirati armiranobetonske elemente na torziju.