Betonske konstrukcije 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Dimenzionirati pravokutne i T presjeke na savijanje
  • Dimenzionirati pravokutne i kružne armiranobetonske presjeke  na savijanje s uzdužnom silom oko jedne osi.
  • Dimenzionirati armiranobetonske elemente na poprečne sile
  • Dimenzionirati armiranobetonske elemente na torziju
  • Proračunati širinu pukotina