Numeričko modeliranje dinamičkog međudjelovanja voda-tlo-konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Ocjenu o potrebi korištenja modela za modeliranje dinamičkog međudjelovanja betonskih konstrukcija i tekućina u realnim konstrukcijama
  • Pravilan/kritički odabir numeričkog modela za modeliranje dinamičkog međudjelovanja betonskih konstrukcija i tekućina
  • Ocjenu i vrednovanje dobivenih rezultata s više modela, te procjenu relevantnosti pojedinih rezultata
  • Izradu, kritičku diskusiju i vrednovanje modela realne konstrukcije korištenjem postojećeg numeričkog modela za simulaciju problema dinamičkog međudjelovanja tekućina - tlo – konstrukcija.