Odabrana poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Odabir modela za proračun i valorizaciju rezultata za složena stanja naprezanja kod jednostavnih i složenih betonskih elemenata/presjeka
  • Odabir modela za analizu pukotina i progiba/pomaka, te proračun širina pukotina i progiba za jednostavne i složene betonske elemente
  • Kreiranje, kritičku diskusiju i valorizaciju načina postavljanja armature kod složenih betonskih konstrukcija
  • Kreiranje, kritičku diskusiju i vrednovanje odabranog rješenja složenog ab/pnb elementa/konstrukcije
  • Kreiranje, kritičku diskusiju i valorizaciju načina postavljanja armature kod složenih betonskih konstrukcija
  • Kreiranje, kritičku diskusiju i valorizaciju načina polaganja kabela kod složenih prednapetih konstrukcija
  • Odabir konstruktivnog rješenja te odabir/izradu modela i proračun visoke zgrade
  • Odabir konstruktivnog rješenja te odabir/izradu modela i proračun složene zidane konstrukcije.