Osnove betonskih konstrukcija


Predavanja: prof. dr. sc. Alen Harapin, izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim

Vježbe: prof. dr. sc. Alen Harapin, izv. prof. dr. sc. Marija Smilović Zulim, doc. dr. sc. Marina Sunara
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

Napomena: Svi materijali su u PDF formatu, zbog veličine datoteka. Na upit svi se materijali mogu dobiti i u izvornim formatima (PPT, DOC, DWG...)


Očekivani ishodi učenja

  • Dimenzionirati elemente na čisto savijanje i savijanje oko jedne osi i na ekscentričnu uzdužnu silu
  • Dimenzionirati vitke tlačne elemente na savijanje oko jedne osi
  • Dimenzionirati armiranobetonske elemente na poprečnu silu i torziju
  • Proračunati širine pukotina jednostavnih armiranobetonskih elemenata
  • Proračunati jednostavne armiranobetonske ploče i grede
  • Kreirati armaturu jednostavnih armiranobetonskih ploča i greda.