Povijest i teorija dizajna


Predavanja:

Vježbe:
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje da poznaje osnove teorije i povijesti dizajna u rezdoblju od XIX. stoljeća do danas.