Teorija arhitekture


Predavanja: doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • kritički prosuđivati odnos arhitekture i njenog društvenog, političkog i kulturnog konteksta
  • preispitati ulogu suvremenih fenomena i njihovih manifestacija u odnosu na naslijeđena viđenja arhitekture kao discipline (pitanja njezina identiteta, zadataka, sredstava, diskursa i strategija)
  • analizirati nove paradigme mišljenja, koje pristižu iz arhitekturi eksternih kulturnih disciplina – filozofije, psihologije, sociologije, književne teorije, lingvistike
  • procijeniti potencijale teorijskih sustava kao što su fenomenologija, semiotika, strukturalizam, poststrukturalizam, dekonstrukcija, psihoanalitička teorija i druge u odnosu na nove teme i fokuse arhitektonskog interesa 
  • razviti niz neophodnih kritičkih alata za istinsko razumijevanje i informirano arhitektonsko djelovanje u procesu vlastitog kreativnog projektantskog rada