Modeliranje toka i pronosa u podzemlju


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Primjena Darcy-evog zakona u realnim primjerima tečenja
  • Analiza tečenja u vodonosnicima pod tlakom i sa slobodnim vodnim uz prirodne i prisilne gradijente toka koristeći metode konačnih elemenata i razlika
  • Analiza tečenja kod nasipa
  • Analiza pronosa trasera i zagađenja za ne-reaktivni pronos koristeći Lagrange-ove metode
  • Interpretacija traser testova te testova crpljenja i prihranjivanja
  • Stohastičko modeliranje heterogenosti akvifera koristeći kriging metodu
  • Stohastičko modeliranje toka i pronosa koristeći Monte-Carlo metodu.
     

Nastavni materijali