Uvod u inženjersko numeričko modeliranje


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Izraditi matematički model inženjerskih problema
  • Formulirati i izraditi numerički model inženjerskih problema koristeći metodu konačnih razlika
  • Formulirati i izraditi numerički model inženjerskih problema koristeći tehniku konačnih elemenata
  • Formulirati i izraditi numerički model inženjerskih problema koristeći metodu kolokacije u točki i na podpodručju
  • Analizirati stacionarne i nestacionarne inženjerske probleme koristeći gore navedene numeričke metode
  • Analizirati inženjerske probleme koristeći Lagrangeove („Random walk“) i Euler-Lagrangeove metode
  • Analizirati inženjerske probleme koristeći Monte-Carlo metodu
  • Analizirati točnost i stabilnost numeričkih rješenja.