Luke i pomorske građevine


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

 • Poznavanje tehnologije  i razumijevanje mjerenja u moru, rad s batimetrijskim podlogama
 • Deterministički i stohastički opis polja brzina vjetra, brzina morskih struja i valnih visina
 • Razumijevanje uzroka nastanka dugoperiodičnih i karatkoperiodičnih oscilacija u moru
 • Osnovno znanje o morskim strujama
 • Definiranje i upotrebu referentnih visinskih datuma
 • Razumijevanje fizikalnih i matematičkih postavki linearne valne teorije
 • Rad s parametrima vjetrovnih valova ovisno o zonama mora
 • Primjenu transformacije valnog polja u priobalju i na građevinama
 • Izračun opterećenja na građevine
 • Dimenzioniranje kote krune, širine u kruni i nožici nasutog lukobrana, izbor težine bloka školjere s obzirom na projektni val
 • Rad s konceptima kontrole globalne stabilnosti lukobrana tipa zid i definiranje dimenzija
 • poprečnog poresjeka istog
 • Uporabu, primjenu i interpretaciju rezultata teorije nepouzdanost za slučajeve opterećenja slučajnog karaktera
 • Poznavanje tipova brodova prema namjeni i funkcioniranju, podjelu luka prema namjeni i funkciji
 • Planiranje te dimenzioniranje sportskih lučica i luka nautičkog turizma
 • Poznavanje tehnologije betona u moru, definiranje kategorije izloženosti betona, poznavanje građevinske tehnologije za radove pod morem.