Pomorske građevine i luke


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • s razumijevanjem koristiti bazu podataka o svim parametrima koji utječu na rješenje uređenja obalne crte i projektiranje obalnih građevina;
  • analizirati i valorizirati moguća tehnička rješenja izgradnje na obali za konkretnu projektantsku zadaću;
  • izraditi idejno rješenje jednostavnih prostornih zahvata u priobalnom pojasu kao što su plaže, sportske lučice, lukobrani i dr;
  • surađivati sa projektantima koji su specijalizirani za izradu projektnih rješenja za složenije prostorne zahvate u priobalnom pojasu