Obalno inženjerstvo


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Izradu elaborata vjetrovalne klime
  • Izradu projektne dokumentacije za potrebe dimenzioniranja podmorskih ispusta
  • Izradu projektne dokumentacije polaganja cjevovoda u moru
  • Rješavanje problema iz područja osiguranja stabilnosti objekata uronjenih u more
  • Odabir rješenja izmještanja trase postojećeg cjevovoda
  • Planiranje plaža, pera i pragova na razini idejnog rješenja
  • Razumijevanje procesa u deltama
  • Izradu konceptualnih rješenja zaštite od prodora soli
  • Stohastičku kvantifikaciju koncentracije onečišćenja u obalnom području.