Teorija procjene rizika u ekologiji


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Primijeniti i/ili odabrati koncept rizika u vodnim resursima
  • Definirati i procijeniti rizik izlaganja ljudi od kancerogenih i nekancerogenih tvari
  • Definirati i procijeniti rizik zagađenosti ekosustava
  • Procijeniti razinu izloženosti unutar koncepta analize rizika
  • Primijeniti koncept analize rizika u upravljačkim aktivnostima.