Procesi disperzije u vodnim resursima


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Kreirati konceptualni model disperzije u površinskim i podzemnim vodama s obzirom na vrstu tečenja i pronosa
  • Izraditi i/ili odabrati matematički model disperzije u površinskim i podzemnim vodama s obzirom na vrstu tečenja i pronosa
  • Analizirati praktične probleme disperzije, tj. izračunati i/ili procijeniti polje koncentracije i vrijeme putovanja koristeći Eulerove metode konačnih volumena i elemenata
  • Analizirati praktične probleme disperzije, tj. izračunati i/ili procijeniti polje koncentracije i vrijeme putovanja koristeći Langrangeove metode
  • Izračunati i/ili procijeniti polje koncentracije koristeći stohastičke metode .