Geodezija


Predavanja: prof. dr. sc. Tea Duplančić  Leder

Vježbe: Marina Tavra
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

Predavanja

Vježbe i kolokviji

Obrasci

 

Kompetencije koje se stječu

  • Poznavanje i korištenje državnih planova i karta
  • Upoznavanje sa GPS mjerenjima i njihovom upotrebom u građevinarstvu
  • Izvođenje osnovnih geodetske radove kao što su mjerenja kutova, visinskih razlika i računanje koordinata
  • Uzimanje koordinata točaka sa karata i planova te računanje novih koordinata
  • Upoznavanje sa geodetskim evidencijama (katastarskim planovima)
  • Upoznavanje sa metodama iskolčavanja – prenošenja projekta na teren
  • Upoznavanje sa mogućnostima deformacijskih mjerenja u građevinarstvu
  • Upoznavanje s osnovama fotogrametrije i daljinske detekcije
  • Upoznavanje sa osnovama GIS tehnologije.