Izmjera zemljišta


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Koristiti osnovne pojmove i principe izmjere zemljišta
  • Projektirati i izvoditi geodetsku osnovu za izmjeru zemljišta, odrediti metode izmjere i mjerne veličine
  • Protumačiti osnove koordinatnog računa
  • Koristiti službeni koordinatni terestrički referentni sustav
  • Primijeniti osnovne metode mjerenja GNSS-om i princip uklapanja u terestričke sustave
  • Planirati, izvoditi i izračunati geodetsku osnovu u obliku poligonometrije; poligonski vlak, obostrano priključeni, priključen samo po koordinatama, zatvoreni i slijepi poligonski vlak
  • Primijeniti priključak na nepristupačnu točku
  • Odrediti kutove u poligonometriji i izvore nesigurnosti kod mjerenja kutova
  • Odrediti duljine elektrooptičkim daljinomjerima i izvore nesigurnosti mjerenja.