Topografija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati i protumačiti geomorfološke oblike terena, s posebnim naglaskom na kraški reljef
  • Odabrati optimalne metode snimanja za vjerni prikaz zemljišnih oblika (u analognom i digitalnom obliku) na geodetskim podlogama krupnog i sitnog mjerila
  • Prepoznati i razlikovati geomorfološke oblike na moru
  • Kategorizirati reljefne oblike na kopnu i na moru
  • Nacrtati reljef različitim metodama u analognom i digitalnom obliku (DMR).