Geodetski referentni okviri


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati definicije vezane za nebeske, terestričke i lokalne referentne sustave i okvire;
  • Interpretirati osnove koordinatnih referentnih sustava i okvira
  • Opisati Međunarodni nebeski referentni sustav (International Celestial Reference System, ICRS)
  • Koristiti Međunarodne terestričke referentne sustave i okvire (International Terrestrial Reference Systems and Frames, ITRSYY, ITRFYY)
  • Razlikovati metode za određivanje referentnih sustava (VLBI, SLR, LLR, DORIS, GNSS, FK, HIPPARCOS i dr.)
  • Razlikovati prirodna stanja i procese u prostoru koji utječu na definiranje,realizaciju i promjenu koordinatnih referentnih sustava i okvira (gibanje geotektonskih ploča, precesija, nutacija Zemljine osi, gibanja polova, Zemljini plimni valovi, brzina rotacije Zemlje, i dr.)
  • Koristiti Europski terestrički referentni sustave (European Terrestrial Referent Systems, ETRS) i njihove realizacije (ETRF); s posebnim osvrtom na ETRS89 i ETRF89 te poznavati europske visinske sustave
  • Razlikovati hrvatske, europske i globalne položajne i visinske referentne sustave i okvire
  • Koristiti stari (HDKS1901) i novi (HTRS96) terestrički referentni sustav na teritoriju Hrvatske
  • Izvoditi praktične numeričke postupke transformacija koordinata.