Uređenje zemljišta


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Pripremiti geoprostorne podatke i podloge za mjere gospodarenja prostorom
  • Procijeniti vrijednosti zemljišta
  • Procijeniti vrijednosti urbanog prostora s različitim tipovima vrijednosti prostora, glavnim društvenim, gospodarskim, okolišnim i političkim utjecajima na vrijednost prostora
  • Modelirati procijenjene vrijednosti u informacijski sustav za prostornu prezentaciju vrijednosti prostora
  • Razlikovati načela zemljišne politike i implementacije (realizacije) prostornih planova, ulogu te praćenje i kontrolu
  • Razlikovati geodetsko tehničke mjere uređenja zemljišta: komasacije, arondacije, urbane komasacije, izvlaštenja i parcelacije, kao metode konsolidiranja terena kod suprotstavljenih koncepata (statički i dinamički) brige o prostoru
  • Analizirati osobine slivnog područja za provedbu geodetsko tehničkih mjera uređenja zemljišta
  • Razlikovati hijerarhiju planiranja prostornog uređenja, svrhu javnog planiranja, metode planiranja i pravni status.