Baze podataka


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Definirati osnovne pojmove vezane uz baze podataka
  • Razlikovati modele baza podataka: relacijski model, objektni, objektno-relacijski i deduktivni
  • Samostalno izraditi koncepcijski model baze podataka za zadanu temu iz područja geoinformatike
  • Samostalno izraditi shemu baze podataka u relacijskom modelu uz primjenu normalnih formi
  • Upravljati bazom podataka korištenjem SQL naredbi.