Zemljišni informacijski servisi


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati metode i načine prikupljanja podatka o zemljištu
  • Primjeniti postupak modeliranja zemljišnih podataka
  • Izraditi vektorski slojni model digitalnog katastarskog plana
  • Analizirati sukladnosti opisne i prostorne sastavnice katastarskih podataka
  • Praktično koristiti zemljišne informacijske servise
  • Protumačiti integraciju odvojenih upisnika zemljišta na tehnološkoj razini (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra)
  • Interpretirati metodu poboljšanja (homogenizaciju) katastarskog plana
  • Opisati principe uspostave zemljišnih informacijskih servisa i upravljanje podacima.