Geodezija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

 • Poznavanje i korištenje državnih planova i karta
 • Upoznavanje sa GPS mjerenjima i njihovom upotrebom u građevinarstvu
 • Izvođenje osnovnih geodetske radove kao što su mjerenja kutova, visinskih razlika i računanje koordinata
 • Uzimanje koordinata točaka sa karata i planova te računanje novih koordinata
 • Upoznavanje sa geodetskim evidencijama (katastarskim planovima)
 • Upoznavanje sa metodama iskolčavanja – prenošenja projekta na teren
 • Upoznavanje sa mogućnostima deformacijskih mjerenja u građevinarstvu
 • Upoznavanje s osnovama fotogrametrije i daljinske detekcije
 • Upoznavanje sa osnovama GIS tehnologije.
   

Nastavni materijali

Predavanja

Vježbe i kolokviji

Obrasci